Ислам шақыруының (дағуатының) негізін қалаушы қағидалар

Аса Мейірімді, ерекше Рахымды Аллаһтың атымен! Бұл мақаланың негізіне шейх Салих әл-Фаузанның, Аллаһ оған есендік берсін, шейх Раби’ әл-Мәдхалидің, Аллаһ оған есендік берсін, «Пайғамбарлардың...