Ауыстыру (истибдәл)

•  ЖЕТІНШІ ЖАҒДАЙ: Ауыстыру (истибдәл) Бұл – адамның Аллаһтың түсіргеніне сәйкес емес басқаруы (билік құруы) және шешім шығаруы және сонымен бірге жоғарыда аталған құбылыстардың...