Қандайда-бір нәрсені Аллаһтың Шариғатына теңеу (мусауа)

• БЕСІНШІ ЖАҒДАЙ: Қандай да бір нәрсені Аллаһтың Шариғатына теңеу (мусауа) Бұл – адамның Аллаһтың түсіргеніне сәйкес емес басқаруды (билік құруды) немесе шешім шығаруды...