Алмастыру (табдийль)

•      АЛТЫНШЫ ЖАҒДАЙ: Алмастыру   (табдийль) Бұл – адамның Аллаһтың түсіргеніне сәйкес емес басқаруы (билік құруы) немесе шешім шығаруы және сонысымен бірге өзінің Аллаһтың Шариғатымен...