Өз заңдарын жасап шығару (такнин)

•  СЕГІЗІНШІ ЖАҒДАЙ: Өз заңдарын жасап шығару (такнин) Бұл – адамның Шариғатты басшылыққа алудың орнына өзі шығарған заңдарың және үкімдерін басшылыққа алуы. Оның өзі...